Det har gått som vi hoppats så nu har vi ett museum i Lögdeå..
Det är förre hemmansägaren Einar Åbergs mangårdsbyggnad, uppförd omkring år 1800, som ställts till förfogande till den nybildade Stiftelsen Lögdeå Museum - Åbergsgården.
Stiftelsen har bildats på uppdrag av studiecirkeln Lögdeå bys historia med uppdrag att bevara Åbergsgården åt eftervärlden.
Byggnaden har rustats upp så den kan bevaras i form av ett museum som skall kunna hållas öppet för alla i vår bygd som är intresserade av det förgångna. Större delen av huset har knappt ändrats sedan det uppfördes, men i den östra delen gjordes för c:a 50 år sedan vissa reparationer så att interiören där har 50-talskaraktär. I den delen har vi bibelhållit och återskapat denna 50-talskaraktär.

Huvudsida | Syfte | Åtgärder | Sponsorer och finansiärer | Styrelsen | Bilder | Lägesrapport | Lögdeåboken

Huvudsida | Syfte | Åtgärder | Sponsorer och finansiärer | Styrelsen | Bilder | Lägesrapport | Lögdeåboken