Sponsorer för detta projekt är:

 • Studiecirkeln Lögdeå bys historia
 • Lögdeå byamän
 • Arbetsförmedlingen i Nordmaling
 • Skogsägarna
 • Privata bidragsgivare
 • Länsstyrelsen Västerbottens län
 • Västerbottens museum
 • EG:s strukturfond Jordbruksfonden

  Pengar till projektet har delvis kommit från försäljningen av Lögdeåboken.
  Sedan åbergsgårdens öppnande har vi sålt "madam Åbergs teblandning" på museet, vilket också har inbringat pengar till forstatta åtgärder i gården.

Huvudsida | Syfte | Åtgärder | Sponsorer och finansiärer | Styrelsen | Bilder | Lägesrapport | Lögdeåboken