Under perioden 1998-01-01 till 1999-06-30 har vi gjort följande åtgärder:
Utvändigt:

 • Båda skorstenarna renoverade; uppmurade på nytt från taknocken och uppåt.
 • Taket reparerat; uppmurkna läkt utbytta liksom trasiga tegelpannor.
 • Vindskivor på västra gaveln helt utbytta, på östra gaveln har påbrädor bytts ut.
 • Lockpanelen på södra fasaden har reparerats; uppmurkna brädor bytts ut, masonitebeklädnaden öster om ingången har bytts ut mot lockpanel som fasaden i övrigt. Fönstren har renoverats och målats om.
 • På västra gaveln har fönstren renoverats och målats om.
 • Dräneringen runt byggnaden har förbättrats.

Invändigt:
Gamla delen
Köket
 • Den urspungliga träpanelen på innertaket har frilagts, tvättats och målats om.
 • På väggarna har befintlig väggpapp reparerats och "nya" tapeter satts upp. Innerfönstren är reparerade och målade. Fönsterfoder, golvlister, dörrar och dörrkarmar är reparerade och ommålade.
Kammaren
 • Befintlig takklädsel, uppspänd duk har restaurerats och målats om.
 • På väggarna har befintlig väggpapp reparerats och "nya" tapeter satts upp. Innerfönstren är reparerade och målade. Fönsterfoder, golvlister, dörrar och dörrkarmar är reparerade och ommålade.
 • Öppna spisen har renoverats.
Salen
 • Nya dörrkarmar är uppsatta i blinddörren mot kammaren i 50-talsdelen.
 • Öppna spisen har renoverats.
Nya (50-tals) delen
 • Det gamla uppmurkna trävirket och golvbjälklagen i köket och kammaren har tagits bort och ersatts med nya bjälklag och nytt golvvirke. Kaklert runt köksspisen har reparerats.
 • I övrigt har linne i skåp och byråer tvättats, strukits och sorterats.

Samtliga åtgärder är genomförda med inriktningen att så långt det varit möjligt bibehålla (återgå) till det ursprungliga utförandet. Så har t.ex. vid utbyte av fasadbrädor gammaldags sågat virke använts. Köksväggarna har försetts med nya, handtryckta tapeter med exakt samma mönster som fanns på de tapeter som användes när väggarna tapetserades för första gången, troligen i mitten av 1800-talet. Likaså har kammaren omtapetserats med 1800-tals tapeter. Även målarfärgen är av "original" kvalitet.

Huvudsida | Syfte | Åtgärder | Sponsorer och finansiärer | Styrelsen | Bilder | Lägesrapport | Lögdeåboken