Byggnaden hade länge stått obebodd och har genomgått en omfattande restaurering. Upprustningen har gjorts så att den gamla miljön helt och hållet bevarats.
Reparationerna har alltså så långt det är möjligt gjorts med samma typ av material, utförande och metoder som i orginalutförandet. Dock tvingades man byta t.ex. golv p.g.a. fuktskador mm.

Huvudsida | Syfte | Åtgärder | Sponsorer och finansiärer | Styrelsen | Bilder | Lägesrapport | Lögdeåboken